Fugleinfluensa: Mattilsynet har hovedansvaret

Det er påvist fugleinfluensa på ville fugler i Finnmark. Mattilsynet samarbeider med lokale myndigheter for å fjerne døde fugler og redusere smitte.

Publisert 31.07.2023

Mattilsynet har hovedansvaret for håndtering av dyresykdommer, også på ville dyr og fugler. Miljødirektoratet er i tett dialog med Mattilsynet og bidrar med kunnskapsstøtte og rådgiving.

Miljødirektoratet har ansvar for forvaltning av sjøfugl, og driver overvåking og kartlegging for å følge med på bestandene.