Justerer for å lede pukkellaksen i fella i Tana

Miljødirektoratet justerer ledegjerdet ved fella i Tana for å hindre at pukkellaksen kommer seg gjennom som følge av ekstrem lav vannføring.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.07.2023

- Ut fra det vi har fått av overvåkingsdata og bilder kan det se ut som om ledegjerdet nedenfor fella i Tana ikke fungerer som tiltenkt. Det ser ut som om gjerdet får flere mindre åpninger når vannføringa er så ekstrem lav som den er nå, og pukkellaksen søker konstant etter muligheter til å vandre opp. Dermed lekker gjerdet, sier Sturla Brørs i fiskeseksjonen i Miljødirektoratet

Uvanlig varm og tørr sommer

Etter en uvanlig varm og tørr forsommer i Tana har mange vært bekymret for at den lokale laksen blir stanset av pukkellaksfella ved Sieiddásuolu/Seidaholmen, og ikke kommer seg opp til gyteplassene.

Samtidig tyder overvåkingsdata på at mye pukkellaks har kommet seg oppover elva, også etter at fella har begynt å fungere med de tekniske tilpasningene som er gjort.

­- Informasjon fra den driftsretta overvåkninga tyder på at fisk klarer å svømme gjennom ledegjerdet i det vestre løpet av Tana, sier Roar Sandodden, som leder pukkellaksprosjektet hos Veterinærinstituttet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

- Dette er foreløpig informasjon og må analyseres nærmere før vi kan gi et mer presist estimat, og hvordan dette fordeler seg på fiskearter og størrelsesgrupper av fisk. Vi har hele tida vært klar på at dette er et ledegjerde og ikke ei sperre som forventes å stoppe all fisk, sier han.

Reduserer avstanden

Det vestre løpet av Tana forbi Seidaholmen er stengt med luftfylte plaststikker, festet til en tung og grov bunnkjetting. Strategien er at dette ledegjerdet leder fisken over i det østre løpet, der fella er montert og skal fange fisken.

Metoden med å benytte luftfylte plaststikker som ledegjerder har vært brukt i telling av laks både i hovedløpet av Tana og i flere sideelver de siste årene. Metoden ble også testet ut i et storskala pilotprosjekt ved Seidaholmen av Tanavassdragets fiskeforvaltning sommeren 2022.

Brørs opplyser om at det nå er starta opp et arbeid for å forsøke å redusere avstanden mellom plaststikkene.

- Arbeidsgjengen fester plaststikkene med tau for at de skal holde seg mer samla. Arbeidet fortsetter i dag. Så må vi se hvordan dette fungerer, sier Brørs.

Åpner gjerdet ved behov

Lite vann i Tanaelva gjør at flere er bekymret for om villaksen kommer seg oppover elva i tide til å gyte.

– Vi åpner deler av sperregjerdet for å slippe laksen gjennom dersom det blir nødvendig. Det er ikke store ansamlinger av hverken Atlanterhavslaks eller pukkellaks under sperra nå. Det går nå mot en kjøligere værtype, og for fiskeoppgangen sin del hadde det nok vært bra med en del nedbør, avslutter Sturla Brørs.