Høring av økt omsetningskrav for biodrivstoff til vei

Miljødirektoratet har sendt forslag til endring i produktforskriften kapittel 3 på høring på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Publisert 23.06.2023 | Oppdatert 23.06.2023

På denne siden finner du høringsforslaget og kan gi innspill