Bransjeseminar for eksportørar og importørar av avfall

Hold av datoen 2. november, då arrangerer Miljødirektoratet bransjeseminar for aktørar innanfor eksport og import av avfall.

Publisert 29.06.2023

Bransjeseminaret er ein viktig arena for dialog mellom bransjen og myndigheitene, i tillegg til at bransjen får informasjon om gjeldande og komande regelverk rundt eksport/import av avfall. Miljødirektoratet tek gjerne imot innspel frå bransjen til agenda for dagen.

Seminar torsdag 2. november

Seminaret blir arrangert i Miljødirektoratet sine lokalar på Helsfyr i Oslo, torsdag 2. november.

Påmelding og endeleg program blir lagt ut etter sommaren.