EE-produkter: Endringer i RoHS inn i norsk regelverk

EU har vedtatt endring i bestemmelsene om unntak til farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS-direktivet).

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 27.06.2023

Endringen i vedlegg 1 til kapittel 2a i produktforskriften er:

  • et nytt unntak legges til - nr. 9(a)-(III) om seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i arbeidsvæsken i lukkede kretsløp av karbonstål i gassabsorpsjonsdrevne varmepumper for rom- og vannoppvarming

I Norge er RoHS-direktivet (2011/65/EU) gjennomført i produktforskriftens kapittel 2a, og endringen i EUs regelverk er nå tatt inn her. Dette er en harmonisering med EUs regelverk og det er ingen særnorske krav.

 

Les mer