EU utreder forbud mot eksport av forbudte kjemikalier

Europakommisjonen ønsker innspill til konsekvensutredning av forbud mot eksport av farlige kjemikalier som er forbudt i EU. Frist 31. juli 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.06.2023

Europakommisjonen skal komme med forslag til regelverk i fjerde kvartal 2023. Nå etterspør de informasjon ("call for evidence"), med høringsfrist 31. juli 2023.  

Bakgrunn

For å sikre at farlige kjemikalier som er forbudt i EU ikke produseres for eksport til land utenfor EU tar Europakommisjonen sikte på at slik produksjon og/eller eksport skal forbys. Dette skal gjøres ved tilpasninger i eksisterende regelverk eller ved innføring av regelverk der det er nødvendig.

Formålet er å beskytte land utenfor EU mot uheldige helse- og miljøeffekter av kjemikalier, bidra til å utjevne forskjeller i kjemikaliebruk innenfor og utenfor EU og å øke EUs internasjonale posisjon og troverdighet.

Dette initiativet fremmes for å følge opp forpliktelse som er gitt i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft og er knyttet til flere EU-forordninger som forbyr eller begrenser kjemikalier, som for eksempel Reach og biocidforordningen.