Gips – generell deponiavgift mest aktuelt virkemiddel

Miljødirektoratet mener generell deponiavgift vil kunne gi økt materialgjenvinning av gips og andre materialer, og foreslår at virkemiddelet utredes.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.06.2023

Klima- og miljødepartementet ga i november 2020 Miljødirektoratet i oppdrag å vurdere tiltak og virkemidler for økt materialgjenvinning av gips, herunder et deponiforbud for gipsavfall.  

Generell deponiavgift mest hensiktsmessig 

Miljødirektoratet mener at et deponiforbud for gipsavfall vil kunne være et egnet virkemiddel for økt materialgjenvinning av gips. Likevel mener direktoratet at det er mer hensiktsmessig å utrede en generell deponiavgift, med eventuelle unntak, først. En generell deponiavgift vil gjelde flere avfallstyper og vil ha en større positiv miljøeffekt og bedre kostnadseffektivitet, mener direktoratet.  

Vil gi mer materialgjenvinning 

Mens et spesifikt deponiforbud for gips kun bidrar til å redusere deponeringen av dette materialet, vil en generell avgift også kunne redusere deponeringen av andre typer bygg- og anleggsavfall, for eksempel glass, betong og plast. Dette vil kunne øke den samlete materialgjenvinningen. Også avfall fra andre kilder enn byggenæringen vil kunne bli berørt. En deponiavgift vil dermed ha større reduserende effekt på den totale avfallsmengden til deponi, med tilsvarende redusert behov for utvidelse av deponikapasitet med tilhørende arealinngrep.   

Deponiforbud for gips kan være et alternativ 

Dersom det viser seg å ikke være hensiktsmessig å innføre deponiavgift, er deponiforbud for gipsavfall et aktuelt virkemiddel. Forutsetningen er at det fremdeles er behov for økt materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall, sett opp mot EUs mål om 70 prosent forberedelse til ombruk og materialgjenvinning, siden deponiforbud mot gips ikke er vurdert å være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Les også