Kandidatlista i Reach - planer om nye stoffer

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at stoffet 2,4,6-tri-tert-butylfenol føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 27.06.2023

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at dette stoffet identifiseres som SVHC-stoffer og føres opp på kandidatlista i Reach:

  • 2,4,6-tri-tert-butylphenol (EC 211-989-5, CAS 732-26-3)

2,4,6-tri-tert-butylfenol er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av at stoffet er reproduksjonsskadelig og er persistent og bioakkumulerende (PBT og vPvB).