Kandidatlista i Reach: Planer om et nytt stoff

Echa: Plan om å foreslå at 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 16.06.2023

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at dette stoffet identifiseres som SVHC-stoffer og føres opp på kandidatlista i Reach: 

Stoffet er foreslått oppført på kandidatlista fordi det er mistenkt å være skadelig for forplantningen.