Karanal: Innspill til mulig restriksjon

Echa inviterer til å gi innspill til mulig utarbeidelse av Reach-restriksjonsforslag for en gruppe 1,3-dioksaner (karanal) innen 31. juli 2023.

Publisert 19.06.2023

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med vurdering av hvorvidt det skal lages et restriksjonsforslag for karanal, som står på vedlegg XIV til Reach (liste over stoffer som er underlagt krav om autorisasjon).

Gi innspill til Echa

Når utløpsdatoen for stoffer som er inkludert på vedlegg XIV til Reach er passert, skal Echa gjøre en vurdering av hvorvidt risikoen ved bruk av stoffene i faste produkter (articles) er under tilstrekkelig kontroll. 

Echa har nå gjort en slik vurdering og har ikke funnet at denne gruppen stoffer brukes i faste produkter, hverken produsert i eller importert til EU. Echas syn er derfor at det ikke er behov for en restriksjon.

Echa ønsker innspill til denne vurderingen. De ønsker også informasjon om

  • faste produkter som inneholder 1,3-dioksaner
  • tilleggsinformasjon om 1,3-dioksaner som kan være relevant for å avgjøre om det bør foreslås restriksjon i faste produkter

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 31. juli.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. 

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: