Kartlegging av nedlagte sivile skytebaner

Miljødirektoratet har fått utarbeidet en landsdekkende oversikt over nedlagte sivile skytebaner.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.06.2023 | Oppdatert 12.06.2023

Asplan Viak som har utført kartleggingen, har samlet inn informasjon om totalt 917 skytebaner fra kommuner, statsforvalter og skytterorganisasjoner fra hele landet.

Hensikten bak kartleggingen er å få bedre oversikt over skytebanenes geografiske plassering og tidligere driftshistorikk, samt vurdere risiko for om de kan forårsake helse- og miljøskader.

Skyteaktivitet fører til akkumulasjon av bly, sink, kobber og antimon i naturen. I tillegg til å være tilgjengelig i jordsmonnet, kan det være risiko for utlekking av tungmetaller til nærliggende resipienter og påvirkning på vannmiljø. Bly står også på den norske prioriteringslisten over miljøgifter fordi det utgjør en større risiko for human helse, dyr og vannmiljø.

Videre oppfølging

For å gi en indikasjon på hvilke nedlagte skytebaner som har mest omfattende grunnforurensning og hvilke brukerinteresser som finnes i nærområdet, er det utarbeidet en innledende risikoanalyse.

I rapporten er det vurdert hvilken risiko skytebanene utgjør for sårbare interesser i nærområdet, blant annet ved å estimere antall avfyrte skudd. Analysen gir ikke en komplett vurdering av hvor stor risiko den enkelt skytebane representerer, det krever egne feltundersøkelser, men kartleggingen har gitt indikasjoner på hvilke skytebaner som kan utgjøre størst risiko og som det bør vurderes saneringstiltak for.

Miljødirektoratet vil i tiden som kommer gjøre en vurdering av hvordan kartleggingen bør følges opp videre.