Nye anbefalinger for utsetting av arter

Miljødirektoratet har utarbeidet nasjonale anbefalinger for arbeidet med å sette ut truede arter for å bevare dem.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.06.2023

Naturen er under et enormt press også i Norge, og drøyt 1200 arter har ekstremt høy eller svært høy risiko for å forsvinne fra norsk natur. Et av målene i den internasjonale naturavtalen fra 2022 er å sikre umiddelbare forvaltningstiltak for å stanse menneskeskapt utryddelse av kjente truede arter og gjenoppbygge og bevare arter.

Bevaringsutsetting, altså en tilsiktet utsetting eller flytting av en art fra et sted til et annet for å bevare arten, er et av virkemidlene vi har som kan hindre at arter forsvinner.

De nye anbefalingene gir en innføring i hvilke vurderinger som bør gjøres om når og for hvilke arter bevaringsutsetting kan være et hensiktsmessig tiltak. Dersom artens status, biologi, økologi og lokaliteter ligger til rette, gir anbefalingene veiledning i praktisk gjennomføring av bevaringsutsetting.

Les Miljødirektoratets anbefalinger for bevaringsutsetting her:

Bakgrunn for de nye anbefalingene

Det foregår allerede flere prosjekter som setter ut arter i Norge, og flere aktører ønsker å bidra til at arter ikke dør ut.

Det er mange hensyn å ta for at bevaringsutsettinger skal bli vellykket. Dette er ofte effektive tiltak dersom de lykkes, men det er samtidig knyttet risiko til prosjektene. I verste fall kan dårlig planlegging og mangelfulle risikovurderinger få uheldige økologiske konsekvenser, og man risikerer å kaste bort verdifulle ressurser.

Det er derfor behov for nasjonale råd og anbefalinger om god faglig praksis og hvordan relevant regelverk skal tolkes.

Les mer om truede arter i Norge: