Nye stoffer på kandidatlista

Kandidatlista i Reach er nylig oppdatert med to nye stoffer - diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide og bis(4-chlorophenyl) sulphone.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.06.2023

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 235 stoffer som er identifisert som SVHC.

Disse stoffene ble oppført på lista den 14. juni 2023:

  • diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (Cas 75980-60-8, EC 278-355-8)
  • bis(4-chlorophenyl) sulphone (Cas 80-07-9, EC 278-355-8)

Det første stoffet ble oppført på kandidatlista på bakgrunn av reproduksjonsskadelige egenskaper mens det andre stoffet ble oppført på bakgrunn av miljøfarlige egenskaper (vPvB).

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt