Nye stoffer på kandidatlista

Kandidatlista i Reach er nylig oppdatert med to nye stoffer - diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide og bis(4-chlorophenyl) sulphone.

Publisert 19.06.2023

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 235 stoffer som er identifisert som SVHC.

Disse stoffene ble oppført på lista den 14. juni 2023:

  • diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (Cas 75980-60-8, EC 278-355-8)
  • bis(4-chlorophenyl) sulphone (Cas 80-07-9, EC 278-355-8)

Det første stoffet ble oppført på kandidatlista på bakgrunn av reproduksjonsskadelige egenskaper mens det andre stoffet ble oppført på bakgrunn av miljøfarlige egenskaper (vPvB).