Lær å registrere blomsterfluer

Ny brosjyre om blomsterfluer gjør det enklere å gjenkjenne et utvalg av de 350 norske artene.

Publisert 27.06.2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken og La Humla Suse har publisert en ny brosjyre om blomsterfluer. Miljødirektoratet har bidratt til finansiering.

Brosjyren handler om pollinatorgruppen blomsterfluer, og gir kort innføring i deres anatomi, livssyklus og mangfold her i Norge. Bildene viser de unike utseendetrekkene, og gjør det lett å gjenkjenne et utvalg av de 350 norske artene. På denne måten kan flere lære å registrere blomsterfluer, noe som er en del av målet i den nasjonale tiltaksplanen for ville pollinerende insekter.

Publikasjonen er nummer tre i rekken av informasjonshefter om de ulike pollinatorgruppene som finnes i Norge. Den første handlet om humler, og den andre handlet om solitære bier.

Se digital versjon av brosjyren her: Blomsterfluer_150dpi_oppslag-komprimert.pdf (lahumlasuse.no)

Digital versjon av brosjyrene om humler og solitære bier: Humlebrosjyre.pdf (lahumlasuse.no) og brosjyre_nettversjon.pdf (lahumlasuse.no)

Her kan du registrere arter du finner: Artsobservasjoner - rapportsystem for arter i Norge