Tatoveringskjemikalier kontrolleres

Miljødirektoratet kontrollerer nå at tatoveringskjemikalier ikke inneholder ulovlige stoffer og er riktig merket.

Publisert 13.06.2023

Næringsaktører som driver med tatoveringsblekk eller permanent sminke, har ansvaret for å sjekke at stoffene de bruker er lov å benytte. Kravene til tatoveringsblekk i det felles europeiske kjemikalieregelverket Reach er nå likt for alle land i EU og EØS.

Miljødirektoratet vil i sommer gjennomføre fysiske inspeksjoner i butikker og tatoveringsstudioer i hele landet.

Merking av tatoveringsblekk

Reach-reguleringen stiller krav til hvilke stoffer tatoveringskjemikalier ikke kan inneholde og til merking av kjemikaliene.

Slike kjemikalier skal i likhet med andre farlige kjemikalier være faremerket i samsvar med det europeiske regelverket om å klassifisere og merke kjemikalier (CLP) og kjemikalienes relevante farlige egenskaper.

Tatoveringskjemikalier skal ikke inneholde stoffer som er kreftfremkallende, skadelige for forplantingen, skadelige for arvestoffet, allergifremkallende, irriterende for hud eller etsende, og/eller irriterende for øye, eller gir alvorlig øyeskade.

I tillegg skal disse kjemikalier være merket med full ingrediensliste. De skal også være merket på norsk med setningen "Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent sminke".

Brukere av tatoveringskjemikalier har et viktig ansvar

Brukere skal kjenne til innholdet i de tatoveringsfargene de bruker og sjekke at merkingen av tatoveringsfarger fra leverandørene er riktig. Det kan brukere gjøre ved å be leverandørene og produsentene opplyse om innholdet i tatoveringsfargene og stille krav til måten de merker sine produkter på.

Kjøper du blekk fra land utenfor EU, er du importør i henhold til Reach. Du er da selv ansvarlig for at tatoveringsproduktene overholder regelverket, både for innhold og merking.

Nordisk samarbeid

Miljødirektoratet samarbeider med de andre nordiske landene for kontroll av tatoveringsblekk. Vi deltar i felles nordisk prosjekt, der resultatene blir publisert i september 2024.