1,4-dioxane: Planer om ny restriksjon

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå restriksjon i Reach mot 1,4-dioxane. Innspill til Echa ønskes innen 20. juli.

Publisert 12.05.2023

Echas Registry of Intentions (RoI) er nylig oppdatert med informasjon om planer om å foreslå restriksjon av omsetting og bruk av dette stoffet:

  • 1,4-dioxane (EC 204-661-8; CAS 123-91-1)

Gi innspill til Echa

Det er tyske myndigheter som planlegger å levere restriksjonsforslaget. De ber om opplysninger fra berørte parter til utarbeiding av forslaget fram til 20. juli 2023.

Berørte parter omfatter hele forsyningskjeden av 1,4-dioksanholdige overflateaktive stoffer (som bestanddel eller urenhet) og av alternativer for disse stoffene, samt bransjeforeninger og andre interessenter som har relevant informasjon.

Mer informasjon om 1,4-dioksan og planen om restriksjon

1,4-dioksan er persistent, mobilt og kreftfremkallende i kategori 1B. Fremstilling av overflateaktive stoffer er identifisert som den viktigste kilden til utslipp av 1,4-dioksan til miljøet. Når dette stoffet slippes ut i akvatisk miljø, distribueres det via vannsystemet inkludert til drikkevannsressurser.