Farlige stoffer i småbarnsartikler: Gi innspill

Echa inviterer til å gi innspill om analysemetoder for "CMR-stoffer" i småbarnsartikler innen 7. juni.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.05.2023

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om innspill om analysemetoder i forbindelse med at det skal lages et restriksjonsforslag for alle stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig og skadelige for forplantningen (CMR-stoffer) i kategori 1A og 1B, og som brukes i småbarnsartikler. 

Ønsker innspill på analysemetoder  

Echa har allerede bedt om innspill til dette restriksjonsforslaget i februar i år, men denne gangen ber man spesifikt om informasjon om analysemetoder for å måle CMR-stoffer 1A og 1B i småbarnsartikler. Målgruppen for denne høringen er analyselaboratorier.  

Småbarnsartikler (child care articles, CCA) regnes som ethvert produkt beregnet på å lette barns søvn, avslapning og hygiene, samt mating av barn eller barns suging (post 51, vedlegg XVII i Reach).  

Dette gjelder også produkter som er designet eller åpenbart ment til å sikre og legge til rette for trygg sitteplass, bading, skift og generell kroppspleie, mating, søvn, transport og beskyttelse av små barn (CEN TC 252). 

Gi innspill til Echa 

Analyselaboratorier som har relevant informasjon, kan gi innspill til Echa innen 7. juni 2023. 

 

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

 

Se også