Forslag til revidert vaskemiddelforordning

EU-kommisjonen har lagt fram forslag til revidert vaskemiddelforordning og ber om innspill. Høringsfristen er 21. juli 2023.

Publisert 26.05.2023

EU/EØS har et felles regelverk (vaskemiddelforordningen) som regulerer merking av- og innhold av kjemikalier i vaskemidler.

Regelverket har som formål å sikre en høy grad av beskyttelse for helse og miljø.

EU har nå lagt fram et forslag til revidert forordning på bakgrunn av kommisjonens evaluering av forordningen og for å følge opp EUs kjemikaliestrategi.

Det er nå mulig å gi innspill til Kommisjonens forslag til revidert vaskemiddelforordning fram til 21. juli. Høringsfristen kan bli forskjøvet noe.

Gi innspill i EU-høringer for å kunne påvirke

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved henvisning i produktforskriften § 2-14. Dersom den reviderte forordningen vedtas i EU og innlemmes i EØS-avtalen, vil Norge være forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett. En ny revidert rettsakt vil gjennomføres på samme måte. 

Kommisjonen har nå en høringsperiode hvor det er mulig å gi siste innspill til revisjonen. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Relevante lenker