Høring: Forslag om å klassifisere PFHxA og dets salter

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for PFHxA og dets salter, som er en gruppe PFASer, innen 3. juli 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 04.05.2023

Høringen gjelder: 

  • undecafluorohexanoic acid, PFHxA (EC 206-196-6; CAS 307-24-4) 
  • sodium undecafluorohexanoate, NaPFHx (EC 220-881-7; CAS 2923-26-4) 
  • ammonium undecafluorohexanoate, APFHx (EC 244-479-6; CAS 21615-47-4) 
  • other inorganic salts of undecafluorohexanoic acid 
     

Påvirkningsmuligheter 

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk. 

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.  

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.