Kandidatlista i Reach: Planer om nytt stoff

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at stoffet triphenyl phosphate føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 12.05.2023

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om at franske myndigheter har planer om å foreslå at dette stoffet identifiseres som SVHC og føres opp på kandidatlista i Reach.

Triphenyl phosphate er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av hormonforstyrrende egenskaper i miljø.