Ny nasjonal beregningsmetode for utendørs støy

Miljødirektoratet foreslår å innføre Cnossos-EU som ny norsk beregningsmetode for veg, motorsport, skytebaner og industri.

Publisert 02.05.2023

Miljødirektoratet mener at Common Noise Assessment Methods in Europe (Cnossos-EU) er en bedre og mer avansert metode enn dagens beregningsmetoder for veg, motorsport, skytebaner og industri. Cnossos-EU vil erstatte Nordisk beregningsmetode (Nord96) og Nordisk beregningsmetode for industristøy.

Miljødirektoratet foreslår også ny praksis for beregning av lydnivå på uteplasser. Miljødirektoratet mener dagens praksis gir feil lydnivå på uteplasser.

Høringen med alle dokumentene ligger her:

Vi ber om tilbakemeldinger på følgende forhold:

  • Er det vesentlige negative konsekvenser ved å erstatte Nord96 for veg, motorsport, skytebaner og industri?
  • Er håndbok for Cnossos-EU brukervennlig nok, eller er det behov for mer utdyping og veiledning?
  • Hvilke konsekvenser vil endring av praksis vil ha for framtidige utbyggingsprosjekter?