Nye stoffer foreslått til Reach vedlegg XIV

Kjemikaliebyrået Echa anbefaler at åtte stoffer fra kandidatlista, inkludert bly, føres opp på vedlegg XIV og dermed underlegges krav om autorisasjon.

Publisert 04.05.2023

Echas ellevte anbefaling av prioriterte stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (SVHC) til autorisasjonsordningen i Reach omfatter åtte stoffer. Blant stoffene er bly.

Forslaget omfatter følgende stoffer:

  • Ethylenediamine (Cas-nr: 107-15-3, EC-nr: 203-468-6)
  • 2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers
  • Bly (elementært bly, Cas-nr: 7439-92-1, EC-nr: 231-100-4)
  • Glutaral (Cas-nr: 111-30-8, EC-nr: 203-856-5
  • 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (Cas-nr: 71868-10-5, EC-nr: 400-600-6)
  • 2-benzyl-2- dimethylamino-4’-morpholinobutyrophenone (Cas-nr: 119313-12-1, EC-nr: 404-360-3)
  • Diisohexyl phthalate, Cas-nr: 71850-09-4, EC-nr: 276-090-2
  • Orthoboric acid, sodium salt, Cas-nr: 13840-56-7, EC-nr: 237-560-2

Endelig vedtak om inkludering av stoffene på Reach vedlegg XIV, inkludert hvilke søknadsfrister som skal gjelde, skal fattes av EU-kommisjonen.