Nye stoffer foreslått til Reach vedlegg XIV

Kjemikaliebyrået Echa anbefaler at åtte stoffer fra kandidatlista, inkludert bly, føres opp på vedlegg XIV og dermed underlegges krav om autorisasjon.

Publisert 04.05.2023

Echas ellevte anbefaling av prioriterte stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (SVHC) til autorisasjonsordningen i Reach omfatter åtte stoffer. Blant stoffene er bly.

Forslaget omfatter følgende stoffer:

  • Ethylenediamine (Cas-nr: 107-15-3, EC-nr: 203-468-6)
  • 2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers
  • Bly (elementært bly, Cas-nr: 7439-92-1, EC-nr: 231-100-4)
  • Glutaral (Cas-nr: 111-30-8, EC-nr: 203-856-5
  • 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (Cas-nr: 71868-10-5, EC-nr: 400-600-6)
  • 2-benzyl-2- dimethylamino-4’-morpholinobutyrophenone (Cas-nr: 119313-12-1, EC-nr: 404-360-3)
  • Diisohexyl phthalate, Cas-nr: 71850-09-4, EC-nr: 276-090-2
  • Orthoboric acid, sodium salt, Cas-nr: 13840-56-7, EC-nr: 237-560-2

Endelig vedtak om inkludering av stoffene på Reach vedlegg XIV, inkludert hvilke søknadsfrister som skal gjelde, skal fattes av EU-kommisjonen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon: