Analyse av stoffer i plastprodukter i hjemmet

Analysene avdekket utlekking av tilsetningsstoffer i plast. Miljødirektoratet vil bruke resultatene inn i vurdering av nye stoffreguleringer.

Publisert 17.03.2023

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Nilu - Norsk Institutt for luftforskning analysert et utvalg av plastprodukter med stor overflate, som vi kommer i direkte kontakt med i hverdagen.

Produktene er analysert for innhold og utlekking av en rekke ulike typer flammehemmende stoffer.

Oppsummering av rapporten

Analysene viste høye konsentrasjoner av klorparafiner i flere PVC-baserte produkter - dusjforheng, tapet, dekorfolieprodukter og teppeunderlag.

Det var også høye konsentrasjoner av flere fosfororganiske flammehemmere, spesielt i dekorfolieprodukter. Utlekking av både klorparafiner og fosfororganiske flammehemmere ble påvist på flere av produktene.

Et av produktene inneholdt klorparafinen SCCP over tillat grense. Leverandøren av dette produktet ble fulgt opp av Miljødirektoratets tilsynsseksjon, da dette stoffet har vært forbudt å bruke i mange år.

Innspill til reguleringsprosesser

Vi tar med oss resultatene fra dette prosjektet når vi skal vurdere nye stoffer å regulere. Vi vil spille inn resultatene i relevante prosesser i EU.