Echas anbefalinger om Reach-registreringer

Echa har nylig oppdatert sine nettsider med råd og anbefalinger til registranter for å hjelpe dem å overholde kravene i regelverket.

Publisert 13.03.2023

Anbefalingene er basert på funn Echa har gjort når de har kontrollert om registreringer er i samsvar med registreringskravene i Reach ("compliance check"). Rådene tar også hensyn til nylige endringer i informasjonskravene.

Virksomheter som har registrert stoffer i Echas database oppfordres til å ta en gjennomgang av anbefalingene for å sikre at deres dossierer er i samsvar med registreringskravene i Reach.

De oppdaterte råd og anbefalinger omhandler blant annet hvordan man kan unngå å bruke dyreforsøk og råd om bruk av "read-across" (å bruke data for ett stoff til å beskrive egenskaper til et annet lignende stoff).

I 2022 gjennomførte Echa 330 "compliance checks" som omfatter mer enn 2 300 registreringer og 295 stoffer. Se mer statistikk i Echas melding.