Feil om Norges opptreden i IPCC sitt godkjenningsmøte

Norge støtter oppfordringen om omfattende, umiddelbare og vedvarende utslippsreduksjoner, slik det også er reflektert i rapporten fra Klimapanelet.

Publisert 24.03.2023

Det har de siste dagene kommet omtaler om at Norges delegasjon i FNs klimapanel (IPCC) skal ha utvannet budskapet i Klimapanelets synteserapport som ble publisert mandag 20. mars.

Helt konkret går beskyldningene på at Norge bidro til å endre en formulering i avsnitt B.5.1 fra “deep, rapid, and sustained” (omfattende, umiddelbare og vedvarende) til "strong" (sterke) utslippsreduksjoner.

Det var ikke Norges delegasjon som ba om denne endringen. Norges delegasjon støttet i utgangspunktet at budskapet om at det haster med utslippskutt ble beholdt i dette avsnittet. Det stemmer at en diskusjon blant medlemslandene førte til at forfatterne av rapporten foreslo å gjøre denne endringen.

Norge aksepterte da denne endringen sammen med alle andre medlemsland som var tilstede.

Grunnen til at forfatterne foreslo denne endringen og at Norge støttet dette, er at avsnittet ikke direkte omhandler tidsperspektiv, men om mengden klimagassutslipp atmosfæren tåler for å stabilisere og snu temperaturutviklingen. Budskapet om at det haster å få redusert CO2, metan og andre klimagasser er godt reflektert i andre deler av sammendraget (se blant annet B.6 og B.6.1).

Dette går fram av Miljødirektoratets oppsummering av hovedfunn i rapporten, som ble publisert samtidig som rapporten: “Stans i global oppvarming ved 1,5 eller 2 grader krever umiddelbare, omfattende og vedvarende utslippskutt i alle sektorer dette tiåret.”  

Lenker