Kandidatlista i Reach: Planer om nye stoffer

Miljødirektoratet har planer om å foreslå at en gruppe kjedeformede siloksaner føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 17.03.2023

Echas informerer om at registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om at Miljødirektoratet foreslår at disse stoffene identifiseres som SVHC-stoffer og føres opp på kandidatlista i Reach:

L2 er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av PBT egenskaper, altså at stoffet er lite nedbrytbart i miljøet, hoper seg opp i organismer og er skadelige for helse og miljø. De andre fem siloksanene er foreslått oppført på bakgrunn av vPvB egenskaper, altså at de er svært lite nedbrytbare i miljøet og hoper seg veldig lett opp i organismer.

Relaterte lenker