Kandidatlista i Reach: Planer om to nye stoffer

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at blant annet stoffet Bumetrizol føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 23.03.2023

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at disse stoffene identifiseres som SVHC-stoffer og føres opp på kandidatlista i Reach:

Begge stoffene er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av at stoffene er svært lite nedbrytbare og akkumuleres svært lett i næringskjeden (vPvB).