Klimakvoter: Utslippstall og oppgjør av kvoteplikt

Frist for rapportering og godkjenning av utslippstall for 2022 i klimakvoteregisteret er 31. mars 2023.

Publisert 23.03.2023

En kontorepresentant for hver drifts- og luftfartøysoperatørkonto må legge inn utslippstall for 2022 i klimakvoteregisteret, samt sikre at utslippstallet blir godkjent av verifikatør innen fristen.

Dette må gjøres med utslippstall

  1. Kontroller at kontoen har fått oppnevnt en verifikatør. Verifikatør må være oppnevnt før utslippstallet kan legges inn i klimakvoteregisteret.
  2. Dersom en ny verifikatør skal oppnevnes på en konto, må ny verifikatør godkjenne oppnevnelsen før utslippstallet kan legges inn i registeret. Se beskrivelse for å legge til verifikatør i punktet "utnevne verifikatør".
  3. Utslippstallet må være godkjent av verifikatør i registeret før utgangen av 31. mars 2023.
  4. Alle kontorepresentanter må benytte EU-Login mobile app "Soft token" for innlogging til registeret.

Må godkjennes innen utgangen av 31. mars

Hvis utslippstallet ikke er godkjent av verifikatør i registeret innen utgangen av 31. mars, blir kontoen blokkert (§17 i klimakvoteloven).

Kvoter kan ikke føres ut av en blokkert konto. Når utslippstallet er godkjent av verifikatør, blir også blokkeringen av kontoen opphevet.

Innlevering av klimakvoter

Fristen for innlevering av klimakvoter til oppgjør av kvotepliktige utslipp for 2022, er 30. april 2023.