Kromtrioksid-autorisasjon under Reach

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til to søkere for begrenset bruk av dette stoffet. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 09.03.2023

Vedtak om autorisasjon gjelder stoffet og virksomhetene listet nedenfor, med lenke til oppsummering av vedtakene i EUs Official Journal. Hele autorisasjonsvedtaket inkludert beskrivelse av bruksområdene og vilkår finner du ved å søke med den oppgitte dokumentkoden.

Kromtrioksid

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Relevante lenker