Kvoteprisgulv tatt inn i CO2-kompensasjonsordningen

Et kvoteprisgulv på 200 kroner er tatt inn i forskrift om CO2-kompensasjon for industrien for perioden 2021-2030.

Publisert 27.03.2023

Kvoteprisgulvet gjelder fra og med støtteåret 2022. Forskriftsendringen er kunngjort i Norsk Lovtidend.