Ny strategi for flammehemmere fra EUs kjemikaliebyrå

I strategien peker EUs kjemikaliebyrå - Echa – på noen bromerte flammehemmere som kandidater for forbud under kjemikalieregelverket Reach.

Publisert 21.03.2023

Bromerte flammehemmere i fokus

Echa har publisert sin strategi for hvordan kjemikalier som brukes som flammehemmere kan reguleres bedre. I strategien er gruppen av aromatiske bromerte flammehemmere en mulig kandidat for et forbud i kjemikalieregelverket Reach.

Omtrent 70 prosent av flammehemmerne på markedet er enten halogenerte flammehemmere (som de bromerte og klorerte) eller organofosfatflammehemmere. Mange av de klorerte flammehemmerne er allerede strengt regulert.

Et mulig forbud av aromatiske bromerte flammehemmere vil redusere eksponering for mennesker og miljø for stoffer som er eller kan være lite nedbrytbare, hoper seg opp i levende organismer, og som kan skade helse og miljø (PBT/vPvB).

Strategien ble lansert i veikartet som viser pågående og planlagt arbeid med restriksjoner under Reach-regelverket: