Ny veileder om forurensning fra betongproduksjon

Ny veileder til forurensingsforskriften kapittel 33 om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 22.03.2023

Det nye kapittelet 33 i forurensningsforskriften omfatter cirka 300 betongprodusenter i Norge fra 1. januar 2023. Den stiller krav om blant annet utslipp til vann, støy og håndtering av betongavfall.

Hensikten med å regulere betongproduksjon gjennom forskrift er å stanse ulovlige utslipp, stille likelydende miljøkrav til bransjen, etablere en mer enhetlig praksis og sikre likere konkurransevilkår mellom virksomhetene.

Virksomheter som omfattes

Dette kapittelet gjelder virksomheter som produserer fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer. Kapittelet gjelder ikke utslipp fra produksjon av ferdig betong på byggeplass og lignende og gjelder ikke for mottak av betongavfall.

Veilederen om forurensning fra betongproduksjon tar blant annet for seg:

  • Regelverket om produksjon av betong
  • Virksomheter som omfattes
  • Krav til utslipp og bestemmelse av pH i prosessavløpsvannet
  • Grenseverdier for tungmetaller og suspendert stopp
  • Håndtering og gjenvinning av betongavfall
  • Unntak fra enkelte vilkår
  • Annet miljøregelverk