Oppdatert oversikt over nedlagte deponier

Asplan Viak har på vegne av Miljødirektoratet innhentet opplysninger om nedlagte deponier i Norge.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.03.2023

Kartleggingen av hvor det kan ha vært gamle, nedlagte deponier er gjennomført ved å samle inn informasjon gjennom en spørreundersøkelse til kommuner, interkommunale selskaper, industribedrifter og privatpersoner. Det er ikke gjort befaringer eller fysiske undersøkelser av deponiene.

Hensikten med kartleggingen er  å få en landsoversikt over  hvor det er nedlagte deponier i Norge i dag, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for alle.  Det er spesielt relevant og viktig for planmyndighetene å kjenne til og ta hensyn til nedlagte deponier i deres arbeid med regulering av områder til boligbygging og næringsvirksomhet.

Informasjonen er tilgjengelig for planmyndigheter, forurensningsmyndigheter og allmennheten i databasen Grunnforurensning.

Behov for fysiske undersøkelser

Det er også gjort en teoretisk vurdering av om det er mulighet for risiko for gassdannelse på deponiene, basert på informasjon om avfall som kan ha blitt lagt i deponiet og som eventuelt kan gi gassdannelse.

For å faktisk vurdere det reelle potensialet for gassdannelse vil det være behov for fysiske undersøkelser av hvert enkelt deponi.

Rapporten fra Asplan Viak kan derfor ikke brukes til å framstille resultater om tilstanden for nedlagte deponier i Norge. Den er kun en indikasjon på hvilke deponier som det kan være interessant å undersøke nærmere på et senere tidspunkt.

Tilsvarende usikkerhet gjelder for oversikten som er laget for deponier som kan ha tatt imot farlig avfall.