Rapport om sigevann fra deponi

Miljødirektoratet har fått utarbeidet en rapport med kunnskap om sigevann fra deponier.

Publisert 28.03.2023 | Oppdatert 28.03.2023

Rapporten vil være til nytte og god hjelp for saksbehandlere hos statsforvalteren og Miljødirektoratet i arbeidet med å vurdere og regulere sigevannsutslipp fra deponier.

Kunnskapen er også nyttig for deponieiere og konsulenter som jobber med dette temaet.

Det er Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), Norsk institutt for vannforskning (Niva) og Norges Geotekniske Institutt (NGI) som har utarbeidet rapporten på oppdrag for Miljødirektoratet. 

Rapporten omfatter følgende temaer

  • Avfallsfraksjoner og forventet sigevannssammensetning.
  • Vurdering av sigevannets påvirkning på resipienter.
  • Dagens praksis for håndtering av sigevann.
  • Overvåkning av sigevannsutslipp.

Faktagrunnlaget vil også danne grunnlag for oppdatert veiledning fra Miljødirektoratet om sigevann fra deponier.

Inntil vi har laget oppdatert veiledningsmateriale er Veileder om overvåking av sigevann fra avfallsdeponier gjeldende veiledning fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet vil vurdere konsulentenes anbefalinger og vurderinger i arbeidet vårt med oppdatert veiledning om sigevann fra deponier.