Plan om grønn omstilling av kjemisk industri

Europakommisjonen har publisert en overgangsplan for grønn omstilling av kjemisk industri. Planen er laget i samarbeid med deltakere fra industrien.

Publisert 13.03.2023

Les rapporten fra Europakommisjonen her:

Kjemisk industri er den fjerde største industrien i EU og er sentral for å oppnå digital og grønn omstilling. I EU står også kjemisk industri for en stor andel av CO2-utslippene. Dette er grunnene til at Europakommisjonen sammen med andre har utarbeidet denne overgangsplanen.

Overgangsplanen gir en bedre forståelse av skalaen, fordelene og forholdene som trengs for å oppnå omstillingen. Over 150 handlingspunkter, gruppert under 26 temaer, skal hjelpe industri og myndigheter med å nå målene for omstillingen.

Her finner du mer informasjon