Seterdrift i framtidas Norge

Vi mister viktige bidrag til matproduksjon, naturmangfald, kulturhistorie og opplevingar i kulturlandskap om nedgangen i seterdrift i Norge held fram.

Publisert 09.03.2023

Ei utredning levert frå Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet skal gi avtalepartane i jordbruksoppgjøret i 2023 eit grunnlag for å vurdere ei satsing for å styrke seterdrifta.

Les meir på Landbruksdirektoratet og Riksantikvarens nettsider: