Skjerpede krav til mottak av EE-avfall

Skjerpede krav til EE-forhandlere og kommuner skal hindre at kasserte elektriske- og elektroniske produkter (EE-produkter) havner på avveier.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.03.2023

Endringene i avfallsforskriften kapittel 1 betyr at ingen kan hente EE-avfall fra et mottak uten skriftlig avtale med den ansvarlige for mottaket. Dette gjelder ikke aktører som samler inn på vegne av godkjent returselskap.

Det er også gjort presiseringer av kravet til forsvarlig oppbevaring av EE-avfall for forhandler og kommune.

Forskriften angir mulige tiltak for å hindre at EE-avfall havner på avveier, samtidig som det gis en fleksibilitet ved valg av tiltak så lenge de sikrer at avfallet ikke kommer på avveier.

Skjerpede krav skal hindre skade på helse og miljø, og legge til rette for ombruk

Endringene er viktige for å redusere ulovlig eksport av avfall og hindre skade på helse og miljø. Det vil bli lettere for tilsynsmyndigheter og politi å følge opp ulovlig aktivitet.

Samtidig legger endringene til rette for forsvarlig ombruk og sirkulær økonomi. 

Lenker