Sosioøkonomisk vurdering for tre restriksjonsforslag

Echa ber om innspill til de sosioøkonomiske vurderingene av Reach-restriksjonsforslag for Pfas i brannskum, DMAC/NEP og terfenyl, innen 15. mai 2023.

Publisert 24.03.2023

Forslagene har vært på offentlig høring og har vært behandlet i Echas ekspertkomiteer Rac (Risk assessement committee) og Seac (Socio-economic analysis committee).

Gi innspill til Echa innen 15. mai 2023:

N,N-dimethylacetamide (DMAC); 1-ethylpyrrolidin-2-one (NEP): Omfatter både produsenter, importører og nedstrømsbrukere, som ved konsentrasjoner ≥ 0,3% for hvert av stoffene skal bruke yrkesrelaterte DNELer i den kjemiske sikkerhetsvurderingen og i sikkerhetsdatablad. Omfanget av restriksjonen kan bli utvidet til forbud hvis det identifiseres uakseptabel risiko for forbrukere.

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Relevante lenker