Stoffevaluering 2023-25: 24 stoffer skal evalueres

Echa har nylig vedtatt oppdatert Community rolling action plan (Corap) for stoffevaluering for de neste tre årene. 24 stoffer skal evalueres i 2023.

Publisert 23.03.2023

Med dette starter evalueringen av stoffene listet for 2023. I alt 24 stoffer skal evalueres av nasjonale kjemikaliemyndigheter i EU/EØS i denne treårsperioden, 6 av disse skal evalueres i 2023.

Hold Reach registreringer oppdatert

Registranter av stoffene listet i Corap oppfordres til å holde registreringene sine oppdaterte. Echa tar ikke hensyn til oppdatering av registreringer som skjer under selve beslutningsprosessen for stoffevaluering.

Lenker