Tilrår 41 nye skogvernområde

Miljødirektoratet tilrår å verne 41 nye skogområde. 24 av områda er nye naturreservat, mens 17 av områda er utviding av eksisterande verneområde.

Publisert 15.03.2023

Les meir og sjå kart over områda her: