Autorisasjon: Kromtrioksid, MOCA, 4-tert-OPnEO, 4-NPnEO

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til ni søkere for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 30.11.2023

Vedtak om autorisasjon gjelder stoffene og virksomhetene listet nedenfor, med lenker til 1) oppsummering av beslutningene i EUs Official Journal og 2) autorisasjonen i sin helhet, inkludert beskrivelse av bruksområdene og vilkår, i EU-kommisjonens komitologiregister.

Kromtrioksid

  • Volta Energy Solutions Hungary Kft:
  • Dornbracht AG & Co. KG:
  • Ideal Standard Vidima AD and Ideal Standard Produktions-GmbH:
  • Keuco GmbH & Co KG:

MOCA

  • Limburgse Urethane Castings NV:
  • Courbis Synthèse and others:

4-tert-OPnEO

  • Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG:
  • RSI ChemRep Europe Ltd, only representative of OraSure Technologies Inc.:

4-NPnEO og 4-tert-OPnEO

  • Phadia GmbH and others:

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon:

Relevante lenker