EE-produkter: RoHS-endringer tatt inn i norsk regelverk

EU har vedtatt endringer i bestemmelsene om unntak til farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS-direktivet).

Publisert 16.11.2023

To nye unntak er lagt til vedlegg 2 til kapittel 2a i produktforskriften:

  • 41a om bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid (PVC) i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
  • 49 om kvikksølv i smeltetrykktransdusere for kapillære reometre ved temperaturer på over 300°C og med trykk på over 1000 bar

I Norge er RoHS-direktivet (2011/65/EU) gjennomført i produktforskriftens kapittel 2a, og endringene i EUs regelverk er nå tatt inn her. Dette er en harmonisering med EUs regelverk og det er ingen særnorske krav.

Forskriften

Forskriften om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter

Relaterte lenker