Få oversikt over regelverkene under EUs grønne giv

Miljødirektoratet lanserer en oversikt på vår nettside som hjelper deg med å følge regelverksutvikling og gjennomføring under EUs grønne giv.

Publisert 21.11.2023

Den nye løsningen vil rulles ut over tid, og vi begynner med regelverk innen sirkulær økonomi.

Mye nytt regelverk på kort tid

EUs grønne giv er en strategi for grønn vekst for et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Svært mange regelverk under den grønne given berører norske virksomheter og kommuner. Det kan være krevende å orientere seg i de komplekse prosessene i EU-systemet, og under gjennomføring i norsk regelverk. Derfor har Miljødirektoratet utviklet en ny løsning på våre nettsider som skal gi deg en rask oversikt over regelverksarbeidet.

Skal utvides til flere områder

Vi begynner med regelverk innen sirkulær økonomi og oppdaterer oversikten fortløpende. Regelverk på flere områder som klima, kjemikalier og forurensning vil inkluderes over tid.

Viser hvor regelverkene ligger i prosessen

På den nye nettløsningen vil du finne en oversikt over EU-regelverk og hvor de ligger i EU-prosess og gjennomføring i norsk regelverk. Det vil være tydelig hvilke regelverk som har aktive høringer, hvor man finner høringene, og vi vil lenke til sider der en kan finne mer informasjon om regelverkene. På den måten vil det være mulig å holde seg oppdatert, se mulighet for medvirkning, og forberede seg på krav som kommer.