Indeksjustering av kjemikaliegebyr

Gebyret i deklarasjonsforskriften indeksreguleres i samsvar med endringer i konsumsindeksprisen og øker dermed til 840 kr per produkt.

Publisert 30.11.2023

Har man over 100 produkter, blir satsen 140 kr. Ingen skal betale mer enn 113 320 kr.

Indeksregulering

Miljødirektoratet har vedtatt å indeksjustere gebyrsatsene fastsatt i forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften). Endringen gjelder fra 1. januar 2024, og vil publiseres på Lovdata.

Miljødirektoratet kan endre gebyrsatsene i samsvar med endringer i konsumprisindeksen i perioden 1. oktober til 30. september som fastsatt i deklareringsforskriften § 11. Satsene skal avrundes til nærmeste 10 kr. Slik endring trer i kraft den påfølgende 1. januar.