Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode fullført

Miljødirektoratet har levert utslippsenheter for nasjonal forpliktelse under Kyotoprotokollen (2013-2020) i det norske klimakvoteregisteret.

Publisert 03.11.2023

6. september fullførte Miljødirektoratet oppgjør av Norges forpliktelse under Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode i det norske klimakvoteregisteret.

I praksis betyr dette at nesten 422 millioner utslippsenheter ble overført til den statlige, norske oppgjørskontoen under FNs klimakonvensjon.

Enhetene dekker utslipp som Norge har hatt i hele perioden.

Miljødirektoratet har dokumentert oppgjøret i en egen rapport som senere skal kontrolleres av en egen revisjonsgruppe. Når rapporten er godkjent, er Norges oppgjør formelt fullført.