Måleutstyr: Oppdatert skjema for ny/endret tillatelse

Miljødirektoratet har tydeliggjort krav til kalibrering av måleutstyr i skjema for ny/endret tillatelse i Altinn. Les hva du må gjøre.

Publisert 23.11.2023

Som hovedregel stiller artikkel 59 og 60 i forordning (EU) 2018/2066 (MR-forordningen) krav om at alt måleutstyr skal kalibreres, både før det tas i bruk og deretter regelmessig. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å kalibrere måleutstyr, skal alternative kontrolltiltak foreslås og beskrives i overvåkingsplanen. Sammen med forslag om alternativt kontrolltiltak må det også begrunnes hvorfor måleutstyret ikke kan kalibreres. Alternative kontrolltiltak skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Vi har oppdatert side 2.2 i skjema for ny/endret tillatelse til kvotepliktige utslipp i Altinn med ny funksjonalitet og hjelpetekster for å tydeliggjøre disse kravene.

Hva må du gjøre?

Hvis du søker om endret tillatelse, ber vi deg lese hjelpetekst på skjemaside 2.2 nøye og fylle ut deretter. Her vil du kunne oppleve at felt du allerede har fylt ut tidligere nå markeres i gult. Dette forklares i hjelpeteksten.

Relaterte lenker