Ny informasjonsside om mikroplastrestriksjonen

En ny temaside om den nye restriksjonen for tilsatt mikroplast gir nyttig informasjon for berørte næringsaktører.

Publisert 23.11.2023 | Oppdatert 23.11.2023

Europakommisjonen vedtok høsten 2023 en restriksjon, under kjemikalieregelverket Reach, for omsetting av tilsatt mikroplast på det europeiske markedet for å redusere utslippene av mikroplast til miljøet. Restriksjonen tar for seg mikroplast som er tilsatt med hensikt i produkter og stoffblandinger, og er en del av EUs plaststrategi.

Miljødirektoratet har nå utarbeidet en temaside med informasjon om de viktigste delene av restriksjonen, blant annet definisjonen av tilsatt mikroplast, overgangsordninger og unntak for ulike bruksområder og hvilke informasjons-, rapporterings-, og merkekrav som gjelder.

Temasiden inneholder også noen praktiske eksempler på hvordan de ulike konsentrasjonsgrensene i restriksjonen skal forstås.

Europakommisjonen planlegger å legge ut en veiledning i form av spørsmål og svar til restriksjonen på sine nettsider innen utgangen av 2023. Miljødirektoratets temaside vil bli oppdatert med en lenke til Kommisjonens veiledning når den er klar.

Restriksjonen gjelder per dags dato ikke i Norge, men kommer også til å gjelde her etter innlemmelse i EØS-avtalen.