Ny klassifisering av flere stoffer

Europakommisjonen har sendt en ny forordning til klarering hos Europaparlamentet og Europarådet.

Publisert 09.11.2023

Den nye forordningen (21. tekniske tilpasning) innfører ny klassifisering av 28 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endrer klassifisering av 24 stoffer. Listene i vedlegg VI, del 3 i CLP vil dermed bli endret. De nye klassifiseringene gjør at alle som bruker disse stoffene i EU-/EØS-området får samme informasjon om farer og sikker bruk. 

Norge har utarbeidet klassifiseringsforslaget for tre av stoffene i 21. ATP. Klassifiseringsforslaget til tetrabrombisfenol A (TBBPA) ble skrevet i samarbeid med Danmark. I tillegg har Norge utarbeidet forslaget til klassifisering av 4-methylimidazole og "Reaction mass of 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl) butane and 1-(2,3-epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethyl butane". 

Siden rettsakten er EØS-relevant, og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett. Vi vil derfor gjennomføre norsk høring av forordningen. 

Relevante lenker