Ny og bedre veiledning for bedrifter

Miljødirektoratet har utarbeidet nytt veiledningsmateriale for virksomheter som importerer og selger produkter.

Publisert 14.11.2023 | Oppdatert 14.11.2023

Det nye veiledningsmaterialet består av en veileder som er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettsider, og et pedagogisk webinar på én time. Den oppdaterte veilederen lenker til webinaret.

25 % av produktene Miljødirektoratet kontrollerer er ulovlige, enten fordi de inneholder helse- og miljøskadelige stoffer i strid med regelverket, eller fordi de mangler pålagt merking.

Virksomhetenes manglende kunnskap og forståelse for miljøkravene i regelverk er ofte årsaken til at det selges mange ulovlige produkter. Regelverket for import og salg av produkter er omfattende og kravene som må følges er regulert i flere forskrifter, blant annet produktforskriften, leketøyforskriften, REACH-forskriften, Internkontrollforskriften og Avfallsforskriften.

Miljødirektoratet forventer at virksomhetene setter seg inn i det nye veiledningsmaterialet og legger dette inn i sine rutiner for import og salg av produkter.