Octocrilene: Innspill til restriksjonsforslag

Echa inviterer til å gi innspill til utarbeidelse av Reach restriksjonsforslag for octocrilene innen 10. januar 2024.

Publisert 17.11.2023

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et restriksjonsforslag for octocrilene.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 19. januar 2024.

Relevant informasjon omfatter opplysninger om

  • produksjon, import, bruk og omsetning
  • muligheter for å erstatte (substitusjon) octocrilene, spesielt i plastisol og kosmetiske produkter, inkludert solkrem
  • stoffets livssyklus, utslipp/risiko for miljø
  • samfunnsøkonomisk konsekvens av en potensiell restriksjon for bruksområdene ovenfor

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: